Få hjelpen du trenger

Jeg veileder deg som er satt fysisk ut av spill og som ikke har funnet noen god forklaring på hvorfor. Som ikke har opplevd stabil bedring, selv om du har fulgt gode råd og forsøkt «alt» for å hjelpe deg selv. Veldig ofte er dette såkalt nevroplastiske plager som har satt seg over tid. 

Dersom du sammen med legen din kommer til at plagene er nevroplastiske, kan jeg peke på en vei tilbake til det livet du ønsker. Det gjør jeg gjennom et online-program jeg har kalt Veien Tilbake.  Det består av tre deler: 1. Kunnskapen  2. Verktøyet  3. Stø kurs.  Gjennom programmet får du den kunnskapen, det verktøyet og den veiledningen og støtten du trenger for å ta i bruk hjernens evne til å lage nye koblinger og bryte den onde sirkelen.

Programmet går over 12 uker, så du får god tid til å gjøre erfaringer og komme videre, skritt for skritt. Programmet er for voksne over 18 år.

Etter Veien Tilbake er det mulig å fortsette i fellesskapet Stø Kurs. Mange oppdager at verktøyene og kunnskapen de får kan brukes på absolutt alt som skjer i livet. Mange er derfor med i Stø Kurs over lang tid, også etter at de fysiske plagene har sluppet taket. Det blir en støtte, fellesskap og trygghet som mange av oss trenger for et moderne, godt liv.

Er du usikker på om dine plager er nevroplastiske? Les mer her. Hvis du lurer på om Veien Tilbake er riktig for deg så book en gratis samtale - så tar vi en prat!

Hva består Veien Tilbake av?
Placeholder Image

1. Kunnskapen

Hvordan kan du forstå den tilstanden du er kommet i? Hvordan havnet du der, og hva er egentlig galt?  Denne kunnskapen får mange til å tenke: "Hvorfor er det ingen som har fortalt meg dette før?"

Kunnskapen bygger på det vitenskapelige faktum at vårt autonome nervesystem har en helt direkte, fysisk betydning for kroppen gjennom signaler som går til kroppen hvert sekund. Disse signalene regulerer alle kroppens funksjoner. Hva skjer hvis dette systemet kommer ut av balanse over tid?

Hvis dette systemet ikke lenger regulerer seg slik det skal, vil det være vanskelig for kroppen å fungere, restituere og hente seg inn, slik den er designet for å gjøre. Det kan over tid svekke kroppens funksjoner, og føre til utmattelse og et lavt funksjonsnivå.

Over tid kan dette bli en autopilot som blir  den "nye normalen". Det skjer fordi vår hjerne tilpasser seg og tilstanden blir "hardkoblet."  Det er dette som kalles  nevroplastisitet

Men nevroplastisitet går begge veier. Vi kan bruke kunnskap om nevroplastisitet til å endre koblingene i hjernen igjen, slik at det går andre signaler til kroppen.  Dermed kan vi bryte den onde sirkelen og bidra til at systemet kommer i balanse igjen.  

Placeholder Image

2. Verktøyet

Kunnskap er ikke nok. Den må brukes - og du må gjøre egne erfaringer. Uten det er det vanskelig å komme videre. Men ettersom vi jobber nevroplastisk, behøver vi aldri pushe kroppen. Vi jobber mentalt og emosjonelt og forholder oss til hjernen og nervesystemet.

Det skjer blant annet gjennom  visualiseringer, affirmasjoner, bruk av følelser, stemme, språk,  kroppsspråk, mindfulness -  og gjentakelser. Vi benytter oss av kunnskapen om hvordan nevrologiske koblinger skapes og bruker verktøy som hjelper oss å lage nye. Det skjer gjennom å hele tiden skape trygghet og ro rundt det vi gjør. 

Slik bygger vi en praksis av  mentale og emosjonelle teknikker som hjelper systemet vårt å skru av alarmknappen og bygge nye koblinger i konkrete situasjoner. Det krever din tilstedeværelse og målrettet innsats hver dag.  Og at du er villig til å bruke tid og tålmodighet som akkurat ditt system trenger fra deg. 

Etterhvert vil hjernen tilpasse seg og begynne og sende nye signaler til kroppen. Det vi skaper i systemet vårt forplanter seg rett og slett ut i det fysiske. Dette skjer helt av seg selv. Det høres kanskje utrolig ut, men det er faktisk slik vi er skrudd sammen. 

Det er også viktig å vite at selv om vi kun jobber mentalt, vil det ofte skape litt bølger i systemet (typisk for nevroplastiske plager).  Vi passer derfor hele tiden på å holde treningen innenfor din treningsone, og tilpasser slik at du får et godt samspill med ditt system. Les mer om nevroplastiske plager her

Placeholder Image

3. Stø kurs

Kunnskap og verktøy er grunnleggende, men så skjer livet, man faller tilbake i gamle mønstre, man kan oppleve små og store tilbakefall, blir usikker eller glemmer å bruke det man har lært.

Da gjelder det å holde fokus og stø kurs. Og få støtte og veiledning fra andre på samme reise.  For selv om hver enkelts historie er unik, er vi skrudd sammen på samme måte alle sammen. Det betyr at det er stor inspirasjon og innsikt å hente fra de erfaringene andre gjør med verktøyene. Og fra en erfaren mentor som kjenner prosessen godt. Derfor har jeg skapt fellesskapet Stø Kurs. 

Stø Kurs er et helt unikt, norsk, trygt, nevroplastisk fellesskap der vi fortsetter veien vi har startet på. Vi  møtes ukentlig,  har både felles og individuell veiledning, tar opp aktuelle ting som oppstår i livene våre, erfaringer vi gjør. Slik kommer vi hele tiden videre, vokser, inspirerer og støtter hverandre. Du skal ikke behøve å stå alene etterpå. 

Gjennom Veien Tilbake får man en introperiode på flere uker i Stø Kurs, og velger selv om man vil fortsette etter det. 

Les om andres erfaringer

Veien Tilbake består av:

 • Et unikt, norsk og svært gjennomarbeidet og program over 12 uker
 • 6 uker med kunnskap, verktøy, veiledning  og de første erfaringene - deretter 6 uker i felleskapet Stø Kurs
 • Skreddersydde nevroplastiske  øvelser
 • Tett oppfølging hele veien - individuelt og i gruppe
 • Stor vekt på å skape trygghet - aldri pushe kroppen
 • Pedagogisk og lettfattelig formidling
 • Ukentlig gruppecoaching på zoom 
 • 1:1-samtaler
 • Fokus på å ikke tøye egne grenser for langt. Gjøre ting i eget tempo (inkrementell trening)
 • Videoleksjonene er tilgjengelige i ett år 
 • Ellen oppdaterer programmet jevnlig for å sikre at viktige erfaringer, kunnskap og innsikt kommer med og at pedagogikken er best mulig
 • Muligheter å fortsette i fellesskapet Stø Kurs så lenge du trenger etter introperioden
VIKTIG: «Veien tilbake» er ingen kur eller medisinsk behandling, eller ment å erstatte dette. Det tilbyr kunnskap og verktøy man kan ta i bruk ved nevroplastiske plager, og hvis kunnskapen  programmet bygger på resonnerer. Hold kontakt med din lege ved medisinske spørsmål og for å utelukke andre sykdommer. Programmet er for voksne over 18 år. Har du sterk angst? Les nederst på siden. 
Mer praktisk info her

 

Veien Tilbake er ikke ment for....

 • Mennesker i sterk mental eller emosjonell ubalanse
 • Psykiatriske diagnoser. Det må behandles av helsepersonell
 • Dersom sterk angst er hovedutfordringen
 • Dersom du føler stor motstand mot å jobbe på denne måten. La det modnes!
 • Ikke ment å erstatte medisinsk behandling der det er nødvendig
 • Veien Tilbake er ikke en kur eller behandling du passivt mottar, det er undervisning og veiledning i verktøy du bruker for å jobbe med ditt eget system
 • Snakk med legen din hvis du er i tvil – spør om h*n tror du kan ha nytte av nevroplastiske verktøy
 • Aldersgrense 18 år

Husk at du er ansvarlig for din egen helse. Hvis du er i tvil så snakk med din behandler! Les mer om nevroplastiske plager her

Er mine plager nevroplastiske?

Fordeler med Veien Tilbake: 

 • Følg programmet hjemmefra - i trygge omgivelser  
 • Fullt fokus på deg og resten av gruppa i alle ukene
 • Grundig veiledning gjennom hele programperioden, individuelt og i gruppe
 • Et gjennomarbeidet, norsk program med vekt på god pedagogikk og god tid
 • Lettfattelig videoleksjoner og skreddersydde øvelser hver uke
 • Start og stopp leksjonene etter egen form og dagsrytme
 • Felles gruppeveiledning på zoom 
 • Fremdrift fra uke til uke loser deg trygt gjennom 
 • Alt du erfarer i løpet av programmet sees i lys av kunnskap om vår fysiologi slik at du forstår hva som skjer og kan føle deg trygg
 • Følelse av trygghet er grunnleggende for hele programmet
 • Respekt for dine grenser og din treningsone
 • Tilgang til fellesskap som gir støtte og inspirasjon 
 • Nettkurset (videoleksjonene) er tilgjengelig for deg i et helt år  
Placeholder Image

Foto: Jon Levi Pedersen

Hva koster det?

Veien Tilbake er under løpende utvikling for å sikre optimal gjennomføring og progresjon for deg. Prisen justeres i tråd med dette. 

Programavgift januar 2024: 22 500,-

La oss ta en prat!
Powered by Kajabi