Start veien tilbake nå
Start veien tilbake nå

Personvernerklæring 

Denne personvernerklæring gjelder for Mindful Mentor Ellen Flø Skagen.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Mindful Mentor Ellen Flø Skagen med organisasjonsnummer 924 882 891. Ansvarlig personer hos oss er Ellen Flø Skagen

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Personopplysninger er i all hovedsak navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato, og hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuelle klage. Andre personopplysninger kan forekomme men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhentet gyldig samtykke - les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører) 

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Noe personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme (se under). 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

SENSITIVE OPPLYSNINGER

Dersom du er i et veilednings-/klientforhold til Mindful Mentor Ellen Flø Skagen hentes det inn eget samtykke til håndtering av eventuelt sensitive personopplysninger. gjennom klientsystemet EasyPractice. Alle opplysninger  ivaretas kryptert, passordbeskyttet og med tostegs-autentisering. 

Sensitive opplysninger om deg kan fremkomme gjennom samtaler hvis du mener det er relevant for din situasjon, og fremkommer enten muntlig gjennom telefon- eller videosamtale, eller skriftlig, gjennom krypterte meldinger.  

Det gjøres aldri opptak eller publisering av videosamtaler der sensitive personopplysninger fremkommer. Unntaket kan være

  • i gruppecoaching der dette er spesifikt avtalt og kun til bruk i lukkede forum for medlemmer (lukket facebookgruppe, medlemsportal Kajabi)
  • ved intervjuer med deltakere som gir sitt samtykke til det, til bruk i lukkede forum (lukket facebookgruppe, medlemsportal Kajabi)

Opplysninger som deles i private facebook-grupper knyttet til Mindful Mentor, skjer i lukkede grupper der navn på gruppens medlemmer og deres innlegg kun er synlige for gruppens medlemmer. Deltakeren velger selv hva som deles i disse private, lukkede gruppene. Les mer om personvern på facebook her

Deltakerne er selv ansvarlig for hva de deler i  sosiale media forøvrig på deres egne eller andres konti.  

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Mindful Mentor Ellen Flø Skagen gir ikke personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester),  regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

mindful-mentor.mykajabi.com er hostet av Kajabi LLC. Innlogging i Kajabi er sikret gjennom tostegs-autentisering. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til:

  • Google
  • Facebook
  • Youcanbook.me
  • EasyPractice
  • Zoom
  • StreamYard

Vi er i god tro at alle disse databehandlingtjenesten følger GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte, slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare. 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse på epost til  [email protected] Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING
Mindful Mentor Ellen Flø Skagen lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning. I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes.

Alle opplysninger om deg slettes når du ikke lenger er i et veiledningsforhold med Mindful Mentor, og senest innen 24 måneder etter siste samhandling.  

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send en epost  [email protected]

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
 
Mindful Mentor Ellen Flø Skagen benytter følgende informasjonskapsler 

Google Analytics
Facebook Pixel

 Sist oppdatert 22.07.22

Powered by Kajabi